Om Oss


Ringsaker Vegg- og Takelementer AS har kontorer og produksjon i Brenneriveien 3 i Brumunddal, samt produksjonslokaler på Anderkværn i Moelv. Vi prosjekterer leveransene på eget hus og utfører produksjon og montasje til avtalte grensesnitt med entreprenørene.

Våre kunder kan forvente kreative prosesser for å skape gode elementløsninger i hvert enkelt prosjekt. Dyktige mennesker som samarbeider godt skaper merverdier gjennom innendørs elementbygging slik at vi kan konkurrere med plassbygging.

Produkter


...

Takelementer

Vi leverer isolerte, uisolerte, luftede ås- og sperretak med fritt spenn inntil 12 meter. Takene bør ha et fall på minimum 10 grader.

Takene kan leveres med steinlekter, med papp eller membran, forberedt for kobber/sink- eller andre platetekkinger. På undersiden kan vi levere diffusjonssperre og lekter tilpasset forskjellige typer himling, brann og lydkrav.

...

Veggelementer

Fasadeløsninger og veggelementer leveres som bærende vegger eller som utfyllende isolert vegg i bæresystem av stål/betong eller limtre. Vi har gode løsninger på skillende konstruksjoner mot brann og lyd.

Våre elementløsninger kan benyttes i bygg med REI 60-krav til brann. Til kledning på fasaden leveres trepaneler, bare utlekting eller diverse platematerialer.

...

Bjelkelag

Bjelkelag leveres som åpne konstruksjoner for enkel føring av ventilasjon, sanitær og andre tekniske føringer. Det legges spon eller gulvplater som er forberedt for vannbåren varme. Gulv til våtrom kan senkes og forsterkes for påstøp på byggeplass.

Bjelkelagselementer er en naturlig del av en «elementpakke» for å få bygget raskt under tak.

...

Spesialiteter

Spesialiteter kan f.eks være krevende vegger med karnapper, krumme konstruksjoner, arker på tak osv. Felles for disse er at det vil være store fordeler å produsere disse i fabrikk fremfor på byggeplass.

Dette er prosjekter som vi utvikler sammen med kundene og slipper til vår tekniske kompetanse og dyktige handverkere. Det er viktig å ha krevende prosjekt så alle har noe «å bryne seg på».

Nyheter


Ringsaker Takelementer AS bytter navn

I løpet av 2017 vil ca 90% av omsetningen vår genereres fra prosjektering, produksjon og montasje av veggelementer. Vi har opparbeidet oss en unik kompetanse på fasadeløsninger i tre med høy ferdiggrad på de ulike kledningene. Dette gjør at vi nå bytter firmanavn til Ringsaker Vegg- og takelementer AS, forkortet RVT. Vi bytter også logo, hjemmeside og profil. Vi er det samme firmaet med de samme folka og det samme kvalitetsfokuset – bare med nytt navn og ny logo.

RVT ansetter to stk 3.års studenter fra NTNU

Julie Olasveen og Rawand Mohamed er begge ansatt som prosjektingeniører og starter hos oss 01.06.18, etter endte studier på NTNU. Begge to skal også skrive sin bacheloroppgave om nyskapende og spennende temaer utarbeidet i samråd med RVT. Vi ser veldig frem til oppstart, og er helt sikre på at Julie og Rawand vil sette seg raskt inn i vår virksomhet og bidra med ny kunnskap og ungt pågangsmot.

Vi leverer bjelkelag og veggelementer til Mjøstårnet

Ringsaker Takelementer AS skal produsere bjelkelagselementer til Moelven Limtre AS. I tillegg har vi fått kontrakt på å prosjektere, produsere og montere veggelementer med HENT. Vi ser frem til en stor og morsom oppgave i nærmiljøet. Les mer om saken på bygg.no her.

Referanser


Gystadmarka Ungdomsskole

Veggelementer til administrasjonsbygg samt plan 1-2 på skolebygg klargjort for tegl. Stående veggelementer til plan 3-4 skolebygg, ferdig med Kebony kledning, vinduer og solavskjerming fra fabrikk. Entreprenør er Veidekke Entreprenør AS

Jessheim Hageby

Til boligprosjektet på 4 blokker sentralt på Jessheim leverer vi ca. 5000 m2 klimavegg. Hovedentreprenør er ØM Fjeld AS.

Portalen Hotell

Til prosjektet leverte vi fasader til kontordelen og Hotellet med et samlet areal på 9800 m2. Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom veidekke og Obos, med målsetting å korte ned byggetiden og oppnå høyest mulig ferdiggrad. Til prosjektet utviklet vi detaljer sammen med Veidekke og arkitekt som muliggjorde helt ferdige fasader med plater fra Cemberit. Leveransen reduserte rigg- og driftkostnader betydelig og krav til tetthet ble oppfylt med god margin.

Askter Tek

Ferd fører her opp et kontorbygg med særpreget fasade i aluminium. Fasadekasettene er produsert av Gunnar Hippe AS i Moelv og ble montert av Profilteam AS. Vi er stolte av å være en del av et svært  godt samarbeid mellom aktørene – godt koordinert og ledet av Skanska.

Administrasjon


Per Arne Barli
Daglig Leder
90 69 20 01
pab@rvt.no
Haakon Lunde
Salgsleder
91 51 60 02
hl@rvt.no
Trond Sørlien Barli
Salg og Markedssjef
99 01 46 90
tb@rvt.no
Gry Mikkelsen
Regnskapsleder
62 33 16 60
gm@rvt.no
Jan Erik Barli
Driftssjef
90 68 04 60
jeb@rvt.no
Ove Øglænd
Prosjekteringsleder
41 52 13 19
oo@rvt.no
Are Narten Hovde
Prosjektingeniør
47 24 11 40
anh@rvt.no
Jo Kenneth Torve
Montasjeleder
95 92 59 00
jkt@rvt.no

Brennerivegen 3, 2380 Brummundal

Brugsvegen 13, 2390 Moelv

62 33 16 60

firmapost@rvt.no